De naam 168Million

De initiatiefnemers achter 168Million zijn ondernemers die op relatief jonge leeftijd enig financieel succes hebben behaald en graag terug willen geven aan kinderen en vrouwen in nood. Dit bescheiden succes is mede behaald door het verhandelen van producten die geproduceerd zijn in landen waar kinderarbeid spijtig genoeg vanzelfsprekend is. Nu is het zo dat er naar schatting 168 miljoen kinderen genoodzaakt zijn te werken. Dit veel te hoge getal is de naam van het initiatief geworden.
Onze filosofie

Missie:
Wij willen iedereen een eerlijke kans geven.

Visie:
Alle kinderen kind laten zijn en zich te laten ontwikkelen tot volwassenen die eraan meehelpen dat ook hun kinderen opgroeien in een rechtvaardige wereld.

Doelstelling:
Een veilige omgeving voor kinderen creëren en hen te beschermen tegen geweld, mishandeling en uitbuiting.

Aanpak:
Wij mobiliseren sporters, particulieren, bedrijven, organisaties en overheden om in beweging te komen voor de rechten van kinderen.
Onze statuten

In onze statuten staat het beleid van de stichting omschreven. De laatste wijziging is gedaan op 29-12-2017.
Opgesteld en gedeponeerd door:  Van den Eijnden & Koster notarissen te Waardenburg. (www.ek-notarissen.nl)
Beloningsbeleid,  beleidsplanen & jaarverslagen

Over ons beloningsbeleid kunnen wij erg kort zijn. Onze bestuursleden werken op vrijwillige basis en krijgen geen loon of enige onkostenvergoeding en/of vacatiegelden voor hun werk voor de stichting. 100% van de donaties gaan naar projecten voor mensen in nood! Wij besteden de volledige donatie aan directe hulp en wij voeren een zorgvuldig en overwogen financieel beleid vanuit het bewustzijn voor kansarme kinderen en vrouwen in nood.
Voor onze financiën is een kascommissie samengesteld.

2017 is het jaar van de oprichting. In dit jaar hebben wij in slechts enkele weken de basis gelegd voor een geweldig eerste jaar in 2018. 2018 is voor de stichting het eerste actieve jaar waarin wij door de ANBI gekeurd zijn en ontzettend veel moois hebben gerealiseerd. In 2018 hebben wij voor bijna 500.000 euro projecten opgezet voor kinderen en vrouwen in nood. 
Klachtenprocedure

Wij proberen onze donateurs zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de u geboden dienstverlening. Wij beschouwen klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.
Algemene principes

Onze Algemene principes geven richting aan onze besluiten en handelingen overal ter wereld.
Compliance

Humanitair werk doen is een voorrecht. Het hooghouden van onze goede naam is daarbij essentieel. Daarom leggen we de lat hoog voor onszelf en stellen we strenge criteria aan onszelf. Hieronder vindt u alle relevante keuringen waar wij aan voldoen.
Bestuurders:

Stichting 168Million heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris/penningmeester en een lid van het raad van bestuur. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht: Het opzetten en begeleiden van projecten; Het selecteren van bestemmingsdoeleinden voor donaties die niet bepaald zijn door donateurs; afleggen van verantwoording aan de donateurs. Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Voorzitter: B.R. Kornegoor
Nevenfunctie: Directeur Euro-88 BV. 

Secretaris/Penningmeester: B.A.F. de Jong
Nevenfunctie: Directeur Young Invest HK

Lid van het raad van bestuur: H.F. Mandemaker
Nevenfunctie: Voorzitter Stichting Repect Gym