De naam 168Million

De initiatiefnemers achter 168Million zijn ondernemers die op relatief jonge leeftijd enig financieel succes hebben behaald en graag terug willen geven aan kinderen en vrouwen in nood. Dit bescheiden succes is mede behaald door het verhandelen van producten die geproduceerd zijn in landen waar kinderarbeid spijtig genoeg vanzelfsprekend is. Nu is het zo dat er naar schatting 168 miljoen kinderen genoodzaakt zijn te werken. Dit veel te hoge getal is de naam van het initiatief geworden.
Onze filosofie

Missie:
Wij willen iedereen een eerlijke kans geven.

Visie:
Alle kinderen kind laten zijn en zich te laten ontwikkelen tot volwassenen die eraan meehelpen dat ook hun kinderen opgroeien in een rechtvaardige wereld.

Doelstelling:
Een veilige omgeving voor kinderen creëren en hen te beschermen tegen geweld, mishandeling en uitbuiting.

Aanpak:
Wij mobiliseren sporters, particulieren, bedrijven, organisaties en overheden om in beweging te komen voor de rechten van kinderen.Ons beleidsplan

In 2017 hebben wij een beleidsplan opgesteld. Wij vragen jullie in ons te geloven en zelfs aan ons te doneren, dan vinden wij het ook belangrijk dat jullie weten wie wij zijn en wat wij doen. 
Onze statuten

In onze statuten staat het beleid van de stichting omschreven. Onze statuten zijn door onze notaris gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De laatste wijziging in de statuten is gedaan op 29-12-2017.Beloningsbeleid

Over ons beloningsbeleid kunnen wij erg kort zijn. Onze bestuursleden werken op vrijwillige basis en krijgen geen loon of enige onkostenvergoeding en/of vacatiegelden voor hun werk voor de stichting. 100% van de donaties gaan naar projecten voor mensen in nood!Onze financiën

Wij besteden de volledige donatie aan directe hulp en wij voeren een zorgvuldig en overwogen financieel beleid vanuit het bewustzijn voor kansarme kinderen en vrouwen in nood.
Onze boekhouding is uiteraard volledig openbaar. Onze jaarrekeningen zullen wij hier op onze website plaatsen.

(Nog niet beschikbaar)Onze brochure

Wil je alles nog eens nalezen maar dan met beeldmateriaal erbij. Blader dan eens door onze brochure. Een foto zegt altijd meer dan een een volle pagina aan text. Zien blijft leuker dan lezen. Bestuurssamenstelling

Stichting 168Million heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris/penningmeester en een lid van het raad van bestuur. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht: Het opzetten en begeleiden van projecten; Het selecteren van bestemmingsdoeleinden voor donaties die niet bepaald zijn door donateurs; afleggen van verantwoording aan de donateurs. Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Dit zijn de bestuurders:
Voorzitter is de heer B.R. Kornegoor
Secretaris/Penningmeester B.A.F. de Jong
Lid van het raad van bestuur is de heer H.F. Mandemaker